Päätöskonferenssi

Projektin päätöskonferenssi Belgiassa

Tämä monikansallinen tapahtuma järjestetään yhtä aikaa viimeisen partnerikokouksen kanssa projektikuukaudella 24. Kaikki partnerit esittelevät tapahtumassa oman maansa kokemukset, sekä valmistelemansa tuotokset. Tapahtumaan osallistuu vähintään 80 ihmistä, joihin kuuluu edustajia aikuiskoulutuksen, maahanmuuttajapalveluiden, aktiivisten eläkeläisryhmien sekä ikäihmisten sosiaalista osallisuutta kasvattavien organisaatioiden piiristä. 

Tapahtumassa tulevat olemaan vahvasti läsnä myös oppijat, jotka ovat suorittaneet koulutusohjelman resursseja sekä  sukupolvien välisiä webquest-haasteita. He esittelevät ja jakavat tilaisuudessa omia kokemuksiaan.

Tapahtuman päätavoite on rohkaista muita aikuiskoulutuksen organisaatioita tutustumaan ja ottamaan käyttöön projektissa kehitetyt resurssit. MEDITER kutsuu tapahtumaan soveltuvan key-note -puhujan esittelemään tuotettuja sisältöjä. Tapahtumassa esitellään myös täydennyskoulutusohjelma, jonka esittelystä ja kokemusten jakamisesta vastaavat koulutuksen käyneet henkilöt.