O3 Program szkoleń wewnętrznych

Program szkoleń wewnętrznych i podręcznik

Partnerzy opracują specjalny szkoleniowy program doskonalenia zawodowego, aby zapewnić, że edukatorzy dorosłych i pracownicy wspierający migrantów są w pełni wyszkoleni, aby wykorzystać potencjał zasobów PAST-TIMES do wspierania młodych migrantów w budowaniu kluczowych poprzecznych, wartościowych zestawów umiejętności i wsparcia integracji młodych migrantów z ich nowym krajem goszczącym poprzez budowanie świadomości obywatelskiej, społecznej i kulturowej. Dzięki doskonaleniu zawodowemu edukatorzy dosołychi i pracownicy wspierający seniorów mogą wspierać aktywne starzenie się seniorów i pomagać im w rozwijaniu niezbędnych umiejętności i atrybutów wspierających integrację młodych migrantów poprzez międzypokoleniowy program nauczania.

Dostępne zasoby od marca 2020 r

PAST TIMES IO3 M1 Face-to-face training Presentation USe -1.1

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M1 Face-to-face training Presentation USe -1.2

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M1 Face-to-face training Presentation USe -1.3

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M1 Online training Presentation-USe - 1.1

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M1 Online training Presentation-USe - 1.2

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M1 Online training Presentation-USe - 1.3

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M1 Preparatory workshop Presentation USe

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M2 Face to face training Presentation 2.2

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M2 Face-to-face training Presentation 2.1

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M2 Face-to-face training Presentation.2.3

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M2 Online training Presentation 2.1

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M2 Online training Presentation 2.2

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M2 Preparatory workshop Presentation 2.1

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 M2 Preparatory workshop Presentation 2.2

Pobierz

Przeglądaj online

PAST TIMES IO3 MODULE1 Activity Sheet (WS, F2F & OL) (LATEST)

Pobierz

Przeglądaj online

PAST-TIMES IO3 MODULE2 Activity-Sheet-WS-F2F-OL-1

Pobierz

Przeglądaj online